Razpis za prosto delovno mesto KONTROLOR KAKOVOSTI – m/ž

KONTROLOR KAKOVOSTI – m/ž

 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • priprava na delo,
 • prevzem vhodnega materiala in vizualna kontrola vhodnega materiala,
 • obveščanje o neustrezni dobavah in reklamiranje neustreznega materiala,
 • kontrola polizdelkov in izdelkov med proizvodnjo linijo,
 • kontrola izpolnjenih merilnih protokolov med proizvodnjo linijo,
 • kontrola končnih izdelkov in polizdelkov;
 • izločanje in označevanje neskladnih izdelkov in prijavljanje neuspele proizvodnje;
 • izdelava končnih meritev izdelkov,
 • zapis poročila o opravljeni analizi kakovosti ter zapis podatkov v kontrolno dokumentacijo izdelkov
 • ostala dela po navodilu nadrejenega in drugo administrativno delo

 

Odgovornost na delovnem mestu:

 • odgovornost za gospodarno porabo potrošnega materiala in sredstev za delo,
 • odgovornost za pravilno uporabo delovnih sredstev, delovnih naprav in priprav ter orodja,
 • odgovornost za kontrolo opravljenega dela ter vodenje ustreznih evidenc,
 • odgovornost za varno delo in upoštevanje predpisov iz varnosti pri delu
 • odgovornost za čistočo in urejenost delovnega okolja.

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj V. stopnja izobrazbe s smeri strojništva
 • vsaj 2 leti delovnih izkušenj;
 • aktivno znanje angleščine in nemščine;
 • znanje branja tehničnih risb in dokumentacije ter poznavanje standardov s področja strojništva
 • napredna računalniška znanja

 

Izbranemu kandidatu nudimo:

 • delo v urejenem in stabilnem podjetju ter urejene pogoje dela;
 • stimulativno plačilo
 • strokovno usposabljanje in izobraževanje;

 

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom.

Zainteresirani svojo prijavo z življenj v slovenskem jeziku ter dokazilom o pridobljeni strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov: info@korez.eu

ali po pošti na naslov:

Kovinostrugarstvo Korez, d.o.o.

Zgornje Negonje 36c

3250 Rogaška Slatina